มี
มี
ระหว่าง  และ 
ระหว่าง  และ 
 
หน้า 
 ของ 1
การบันทึก 1 to 8 ของ 8
จากหน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ชื่อไฟล์
วันที่ออกหนังสือ
วันที่รับหนังสือ
เวลารับ
แผนก
test   test 43Exporter.pdf 17/10/2016 17/10/2016   งาน X-RAY
tt tt tt 299.2558.pdf 10/10/2016 18/10/2016 15:09 งานห้องประชุม
รพ.เนินมะปราง พล.0032.301.1/0202 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CCF26062561.pdf 06/11/2017 06/11/2017 11:48 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รพ.เนินมะปราง พล 0932.301/1838 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CCF26062561_0001.pdf 17/11/2017 17/11/2017 14:28 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รพ.เนินมะปราง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพัสดุ คสล.1 ชั้น File.PDF 21/09/2018 21/09/2018 18:21 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/2638 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2562 File(1).PDF 18/07/2018 18/07/2018 11:06 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รพ.เนินมะปราง พล 0932.301.1/2901 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2562 2901.PDF 06/08/2018 06/08/2018 11:12 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รพ.เนินมะปราง   สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 File0001.PDF 29/11/2018 29/11/2018 10:30 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระบบ E-office โรงพยาบาลเนินมะปราง